Politica de Confidențialitate

Introducere

C.M.I. Stomatologie Generală Dr. Antip Cristina-Denis cu licența RUCM: 450247 și CIF:19325682 (denumit în continuare „CLINICA LUCASDENT”, „noi”, „societatea” sau „operatorul”), proprietarul site-ului https://clinicalucasdent.com, se conformează Regulamentului (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Acordăm o importanță deosebită protejării confidențialității și caracterului privat al informațiilor colectate prin utilizarea acestui site.

Un principiu fundamental al GDPR este transparența. Prin această Politică Generală de Confidențialitate, dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Actualizări ale Politicii

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, revizui și modifica periodic această Politică Generală de Confidențialitate. Orice modificări vor fi afișate pe site-ul nostru, împreună cu versiunea actualizată și revizuită.

Termeni Importanți

Operator: Entitatea (CLINICA LUCASDENT) sau orice altă persoană juridică, autoritate publică, agenție sau organizație care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal: Informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată). O persoană fizică identificabilă poate fi recunoscută direct sau indirect printr-un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, sau alte elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoana vizată: Orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operator.

Scopul Politicii Generale de Confidențialitate

Când o persoană fizică intră într-o relație cu noi, ne încredințează informații personale. Scopul la acestă Politică este să explicăm ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și cum le utilizăm. Respectăm confidențialitatea și nu transmitem sau vindem datele personale ale clienților noștri fără a informa în prealabil persoanele vizate, cu excepția cazurilor în care legea impune altfel.

Excluderi

Această Politică nu acoperă aplicațiile și site-urile terților accesibile prin link-uri de pe site-ul nostru. Încurajăm citirea Politicii de confidențialitate a fiecărui site terț înainte de a furniza date personale.

Recrutare și Selecție

Această Politică se aplică și procesului de recrutare. CLINICA LUCASDENT informează solicitanții despre datele personale colectate, scopul colectării și utilizării lor, în concordanță cu Politica specifică de confidențialitate pentru recrutare.

Angajamentul nostru

Protecția informațiilor personale ale persoanelor vizate este primordială pentru noi. Ne angajăm să respectăm GDPR, legislația națională aplicabilă și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență: Prelucrăm datele în mod legal și corect, informând corespunzător persoana vizată.
 • Controlul aparține persoanei vizate: Oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale și de a-și exercita celelalte drepturi.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului: Utilizăm datele doar în scopurile inițiale sau compatibile, asigurându-ne că sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate: Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare pentru a proteja informațiile.

Drepturile persoanei vizate

Conform GDPR, persoanele vizate beneficiază de mai multe drepturi, printre care:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a se opune prelucrării
 • Dreptul de a nu fi supus deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată
 • Dreptul de a se adresa justiției și de a formula o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Pentru orice întrebări sau informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: info @ clinicalucasdent.com, sau printr-o cerere înregistrată la sediul nostru.

Dreptul la informare:

Persoanele vizate au dreptul de a fi informate, chiar din momentul colectării datelor (sau în termen de o lună dacă datele sunt colectate indirect), despre modul în care vor fi utilizate datele lor, cui vor fi dezvăluite sau transferate și care sunt drepturile lor în legătură cu datele prelucrate.

Dreptul de acces la date:

Conform Art. 15 din GDPR, persoanele vizate pot solicita confirmarea că datele lor personale sunt prelucrate și, dacă da, să aibă acces la aceste date și la alte informații relevante (scopurile prelucrării, categoriile de date, destinatarii etc.). Acest drept permite persoanelor să primească o informare personalizată despre datele prelucrate, scopurile prelucrării, baza legală, perioada de retenție, eventualele transferuri și drepturile aferente, inclusiv dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere. De asemenea, persoanele vizate pot obține o copie a datelor lor, nu doar o descriere a categoriilor de date.

Dreptul la ștergerea datelor:

Art. 17 GDPR oferă persoanelor vizate dreptul de a solicita ștergerea datelor personale fără întârzieri nejustificate. Operatorul trebuie să verifice dacă cererea se încadrează în excepțiile din Art. 17 alin. (3), care permit păstrarea datelor în anumite condiții, cum ar fi exercitarea dreptului la liberă exprimare, respectarea obligațiilor legale, interesele publice în sănătatea publică, scopuri de arhivare, cercetare științifică sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la rectificarea datelor:

Conform Art. 16 GDPR, persoanele vizate au dreptul de a obține rectificarea sau completarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte.

Dreptul la restricționarea datelor:

Art. 18 GDPR prevede că persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor în anumite situații, cum ar fi contestarea exactității datelor sau necesitatea datelor pentru apărarea unui drept în instanță. Operatorul trebuie să informeze persoana vizată când ridică restricția.

Dreptul la portabilitatea datelor:

Art. 20 GDPR permite persoanelor vizate să primească datele personale într-un format structurat, utilizat curent și care poate fi citit automat și să le transmită altui operator. Acest drept se aplică dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și se realizează prin mijloace automate. Exclude datele derivate sau deduse.

Dreptul la opoziție:

Art. 21 GDPR oferă persoanelor vizate dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale în anumite condiții, cum ar fi prelucrarea pentru marketing direct. Informările trebuie să includă menționarea acestui drept.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată:

Legea protejează persoanele de decizii automate care au efecte juridice sau impact semnificativ asupra lor, fără intervenție umană. Deciziile automate nu pot utiliza categorii speciale de date decât cu consimțământul explicit sau dacă sunt permise de lege.

Datele prelucrate:

CLINICA LUCASDENT prelucrează datele personale în funcție de interacțiunile cu clienții, cum ar fi nume, prenume, data nașterii, CNP, adrese de email și numere de telefon, pentru diverse scopuri legale, contractuale și de comunicare. Datele sunt stocate timp de până la 10 ani sau mai mult, conform legii, și sunt prelucrate cu consimțământul persoanelor vizate, pentru executarea unui contract sau îndeplinirea obligațiilor legale.

Stocarea și securitatea datelor:

Datele sunt păstrate în condiții de securitate și nu sunt partajate cu terți fără consimțământul explicit al persoanelor vizate. După încheierea perioadei de arhivare, datele sunt șterse sau distruse în siguranță, sau transformate în date anonime pentru cercetare.

Politica de confidențialitate:

Aceasta se aplică datelor colectate prin site-ul https://clinicalucasdent.com și prin alte mijloace de contact, asigurând că datele sunt prelucrate numai în scopurile pentru care au fost colectate și în conformitate cu legislația în vigoare.